Dużą popularnością w Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie cieszą się zajęcia o charakterze rekreacyjno – sportowym prowadzone w Sekcji Olimpiad Specjalnych „Nad Jarem” w Nowym Miszewie.

Olimpiady Specjalne skierowane są do osób ze zdiagnozowanym upośledzeniem umysłowym, bez względu na jego stopień czy współistniejący inny rodzaj niepełnosprawności fizycznej.

W 2000 roku od Mazowieckiego Zarządu Regionalnego Olimpiad Specjalnych w Warszawie otrzymaliśmy wszelkie informacje na temat przystąpienia do ruchu. 
W tym roku założyliśmy sekcję „Nad Jarem” Olimpiad Specjalnych działająca przy Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie co wiąże się także ze współpracą z Warsztatami Terapii Zajęciowej. Kontakt z Olimpiadami Specjalnymi pozwolił nam poszerzyć program sportowy realizowany w DPS i WTZ o nowe dyscypliny sportowe.

Zawodnicy naszej sekcji trenują następujące dyscypliny: lekkoatletykę, biegi przełajowe, tenis stołowy, pływanie, piłkę nożną.

Mieszkańcy DPS oraz uczestnicy WTZ w ciągu pięciu lat startowali w dwudziestu wojewódzkich mityngach i turniejach Olimpiad Specjalnych, zajmując czołowe miejsca. 

Przynależność do ruchu pozwoliła nam wyjść ze sportem niepełnosprawnym na zewnątrz. Co roku w marcu organizujemy Mityng Pływacki w Płocku oraz w czerwcu Letnie Igrzyska Sportowe w Nowym Miszewie. Obie imprezy okazały się wielkim sukcesem. Pozwoliło to wielu osobom inaczej spojrzeć na osoby niepełnosprawne, zauważyć ich istnienie i docenić ich wysiłek, jaki potrafią włożyć w pokonanie barier.

Dzięki rozpropagowaniu sportu niepełnosprawnych w środowisku lokalnym udało się nam uzyskać łatwiejszy dostęp do obiektów sportowych, co pozwala nam uatrakcyjnić zajęcia sportowe w DPS i WTZ. Aktualnie korzystamy z pływalni, hali sportowej, stadionu.

U zawodników biorących udział w zajęciach, treningach i zawodach sportowych obserwujemy wiele korzystnych zmian. W rozwoju fizycznym podniósł się poziom wszystkich cech motorycznych. Nasi zawodnicy są odważniejsi, pewniejsi siebie, mają poczucie własnej wartości. Stają się koleżeńscy i pomagają sobie nawzajem.

Nasi Sportowcy

Darowizny

Uprzejmie informujemy, że przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie działa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej", którego jednym z działań statutowych jest wspieranie mieszkańców DPS. Jeżeli zechcecie Państwo wesprzeć działalność Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego prosimy w pisanie w deklaracji rocznej (PIT-36, PIT-37, PIT-38)

KRS 0000138075

 Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie będzie wdzięczny również za wszelkie darowizny finansowe, które można wpłacać na konto:

 

60 9042 0003 0000 1775 2000 0010

Bank Spółdzielczy MAZOWSZE