Dom Pomocy Społecznej
„Nad Jarem”
w Nowym Miszewie

Adres: ul. Pałacowa 2b ,
Nowe Miszewo ,
09-470 Bodzanów,
gmina Bodzanów, powiat płocki, woj. mazowieckie

Telefon: 24 260 67 10
Fax: 24 260 67 18

Typ: dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie z oddziałem dla osób przewlekle psychicznie chorych

Liczba miejsc: 186

Koszt utrzymania mieszkańca: 4.625,00 zł

Dyrektor: Jarosław Mioduski

Zastępca dyrektora: Bożena Myszkowska

Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie

Statut Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie

Nadzór sprawuje: Starosta Płocki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Płock, ul. Bielska 59

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy "Mazowsze"
60 9042 0003 0000 1775 2000 0010

Zezwolenie na prowadzenie
DPS "Nad Jarem" w Nowym Miszewie na czas nieokreślony
Decyzją Wojewody Mazowieckiego
Nr 4/2006 z dn. 26.10.2006r.

 

Dane

Darowizny

Uprzejmie informujemy, że przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie działa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej", którego jednym z działań statutowych jest wspieranie mieszkańców DPS. Jeżeli zechcecie Państwo wesprzeć działalność Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego prosimy w pisanie w deklaracji rocznej (PIT-36, PIT-37, PIT-38)

KRS 0000138075

 Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie będzie wdzięczny również za wszelkie darowizny finansowe, które można wpłacać na konto:

 

60 9042 0003 0000 1775 2000 0010

Bank Spółdzielczy MAZOWSZE