Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem" w Nowym Miszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dps-nadjarem.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2011-11-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-09-10.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Barciński , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon: 242606705.

Dostosowanie wejść do budynków

Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie mieści się pod adresem Nowe Miszewo, ul. Pałacowa 2b, 09-470 Bodzanów . Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie funkcjonuje od 1952 roku. Usytuowany jest w odległości 20 km od Płocka i 80 km od Warszawy. Placówka, w skład której wchodzą 4 samodzielne budynki otoczona jest pięknym , starym parkiem i terenami rekreacyjnym. Dom jest placówką koedukacyjną w której zamieszkują osoby dorosłe, niepełnosprawne intelektualnie i przewlekle psychicznie chore. Do budynków prowadzą wejścia dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Do wejść prowadzą podjazdy i niskie schody wyposażone w poręcze. Biuro mieści się na paterze w budynku wielofunkcyjnym, prowadzą do niego schody wyposażone w poręcze oraz podjazd.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze w budynkach mieszkalnych dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością: wejścia bez progowe, drzwi w ciągach komunikacyjnych zabezpieczone elektrotrzymaczami.

Dostosowanie schodów

Ciągi komunikacyjne oraz schody są otwarte wyposażone w poręcze. Powierzchnia podłóg i stopni ma powłokę antypoślizgową.

Dostosowanie wind

Windy w pełni przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność pochylni

Wszystkie wejścia do budynków są wyposażone w podjazdy, poręcze ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Dostępność platform

Brak

Dostępność informacji głosowych

Brak

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak

Dostosowanie parkingów

Zarówno przed ogrodzeniem posesji, jak i na jej terenie można parkować pojazdy. Nie ma oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingach brak barier architektonicznych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoba z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak

Deklaracja dostępności

Darowizny

Uprzejmie informujemy, że przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie działa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej", którego jednym z działań statutowych jest wspieranie mieszkańców DPS. Jeżeli zechcecie Państwo wesprzeć działalność Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego prosimy w pisanie w deklaracji rocznej (PIT-36, PIT-37, PIT-38)

KRS 0000138075

 Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie będzie wdzięczny również za wszelkie darowizny finansowe, które można wpłacać na konto:

 

60 9042 0003 0000 1775 2000 0010

Bank Spółdzielczy MAZOWSZE