Charakterystyka Domu

Nasz Dom zapewnia każdemu z mieszkańców kontakt z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca. 

W kaplicy znajdującej się w pawilonie głównym w każdą niedzielę i święta kościelne odprawiane są Msze św. oraz nabożeństwa okolicznościowe. Mieszkańcy utrzymują regularny kontakt z kapelanem Domu  oraz innymi przedstawicielami kościołów zgodnie z wyznaniem. Mieszkańcy biorą czynny udział w uroczystościach kościelnych i pracach społecznych na rzecz miejscowego kościoła.
  
Leczenie i pielęgnacja
Wszyscy mieszkańcy Domu objęci są podstawową opieką medyczną przez Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej w Nowym Miszewie, który ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 
Mieszkańcy domu objęci są opieką medyczną: 
 1. internistyczną
 2. neurologiczną,
 3. ginekologiczną,
 4. stomatologiczną i itd.
Każdy nowo przyjęty mieszkaniec naszego Domu ma wykonywane badanie wstępne zarówno internistyczne jak i neurologiczne.
 
Rehabilitacja
 
W zabiegach rehabilitacyjnych biorą udział wszyscy mieszkańcy. 
 
DPS Nad Jarem w Nowym Miszewie świadczy usługi w zakresie fizykoterapii takie jak:
 1. laseroterapia;
 2. magnetoterapia;
 3. elektroterapia;
 4. światłolecznictwo;
 5. termoterapia;
 6. hydroterapia

oraz w zakresie kinezyterapii i masażu.

Dom nasz dysponuje najnowocześniejszą aparaturą. 

Do dyspozycji mieszkańców oddane są:

 1. magnetronic,
 2. biostymulator laserowy;
 3. wanny rehabilitacyjne do masażu podwodnego, kąpieli perełkowej, kąpieli wirowej.

Korzystają oni także z aparatury stosowanej do zabiegów prądami diadynamicznymi, prądami interferencyjnymi, oraz:

 1. jonoforezy;
 2. stymulacji;
 3. galwanizacji;
 4. inhalacji.

 

Prowadzone są także zabiegi masażu:

 1. ręcznego;
 2. mechanicznego;
 3. pneumatycznego.

Mieszkańcy codziennie w godz. 13.00 - 15.00 korzystają z siłowni ponadto systematycznie dwa razy w tygodniu uczestniczą w zajęciach aerobiku.

Ze wszystkimi mieszkańcami prowadzone są ćwiczenia usprawniające, a z osobami mniej sprawnymi ćwiczenia indywidualne.

Nasi mieszkańcy

Darowizny

Uprzejmie informujemy, że przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie działa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej", którego jednym z działań statutowych jest wspieranie mieszkańców DPS. Jeżeli zechcecie Państwo wesprzeć działalność Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego prosimy w pisanie w deklaracji rocznej (PIT-36, PIT-37, PIT-38)

KRS 0000138075

 Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie będzie wdzięczny również za wszelkie darowizny finansowe, które można wpłacać na konto:

 

60 9042 0003 0000 1775 2000 0010

Bank Spółdzielczy MAZOWSZE